Data-analyytikko

Sijainti: Helsinki
Hakuaika päättyy: 03.12.2020

Haemme joukkoomme teknisesti taitavaa ja ratkaisulähtöistä

Data-analyytikkoa

kehittämään kyvykkyyksiämme kerätä ja yhdistellä dataa useista lähteistä ja hyödyntää niitä Sanoma Pron eri toiminnoissa.

Data-analyytikko on vastuussa Sanoma Pron asiakkaisiin ja tuotteisiin liittyvän datan systemaattisesta keräämisestä ja jalostamisesta. Työssäsi keräät vaatimuksia liiketoiminnan tarpeista, mutta myös itse tuot esiin datan tarjoamia mahdollisuuksia ja uusia sovellusalueita. Tässä onnistuminen edellyttää tietolähteiden linkittämisen ja yhdistelyn taitoa, tietosuojalinjauksia tarkasti seuraten ja kunnioittaen. Olet avainroolissa erilaisten kehitys- ja tuoteprojektiemme asiakasymmärryksen muodostamisessa.

Tehtävässä menestymisessä vankat tekniset taidot datan yhdistelyssä, visualisoinnissa ja raportoinnissa ovat välttämättömyys. Hallitset tilastolliset menetelmät ja keskeisimmät analytiikkatyökalut. Olet myös halukas tarvittaessa omaksumaan uusia. Python ja SQL ovat sinulle tuttuja, lisäksi esimerkiksi Hive, R, Scala, Spark ja Power BI soittavat kelloja. Työskentelyäsi voidaan luonnehtia vaikkapa seuraavasti:

  • Analyyttisyys. Tunnistat ongelmat hakemalla tietoa useista lähteistä sekä kyvyllä erottaa toisistaan keskeiset ja vähemmän tärkeät seikat.
  • Seikkaperäisyys. Löydät datasta tietoa, joka on paljaalle silmälle huomaamatonta. Poikkeama datassa saa hälytyskellosi soimaan ja etsimään sille syyn.
  • Asiakaskeskeisyys. Pyrit asiakasta parhaalla tavalla palveleviin ratkaisuihin, osaat erotella asiakkaiden toiveet todellisista tarpeista.
  • Tuloskeskeisyys. Pyrit työssäsi kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita ja konkreettisia tuloksia.
  • Organisoituminen. Kykenet määrittelemään toiminnallesi kunnianhimoisen, mutta realistisen aikataulun sekä sovittamaan tekemisesi laajempiin kehitysprojekteihin.

Olet nopea ja taitava analyytikko etkä pelkää jatkuvia uusia haasteita. Haluat edistää asiakasymmärryksen hyödyntämistä läpi organisaation. Argumentaatiosi on selkeää ja faktoihin pohjaavaa – osaat tulkita saamiasi tuloksia itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Sanoma Prolla tulet työskentelemään osana Insight-tiimiä, joka vastaa asiakasymmärryksestä. Lisäksi toimit sujuvasti myös kansainvälisessä työympäristössä Sanoma Learningin muiden maayhtiöiden kanssa. Merkittävä osa toiminnastasi sisältää yhteistyötä Sanoma Learningin keskitetyn analytiikkatiimin kanssa. Hyvä suomen ja englannin taito, sekä suullinen että kirjallinen, on työssäsi tärkeää.

Me vastavuoroisesti tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn oppimisen toimialalla. Olemme asiantuntijaorganisaatio, jossa innostuneet ja osaavat kollegat rakentavat tulevaisuuden oppimisen materiaaleja ja palveluja. Sanoma Pron tuotteet ovat kymmenien tuhansien oppilaiden ja opettajien käytössä päivittäin. Haluamme analytiikan avulla parantaa heidän arkeaan, motivaatiotaan ja oppimisen mahdollisuuksia. Modernit toimitilamme sijaitsevat erinomaisten yhteyksien varrella Ruoholahdessa. Tällä hetkellä teemme työtä joustavasti ja turvallisesti pääasiassa etätyönä. 

Sijainti
Helsinki, Suomi

Työn tyyppi
Kokoaikainen

Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työsuhde