Mainonnan kohdentaminen

Lehdet on kautta aikojen rahoitettu osittain mainosten ja ilmoitusten kautta. Sanoma tarjoaa mainostajille erilaisia kohdentamismalleja sivustoilla näytettäville mainoksilleen. Mainonnan kohdentaminen perustuu käyttäjän antamiin tietoihin sekä sivustojen ja palveluiden käyttötietoihin, joista rakennetaan kiinnostusalueisiin, arvioituihin demografisiin tietoihin tai sijaintiin pohjautuvia kohdentamismalleja.

 1. Kohdentamisprofiileista
 2. Miten Sanoma käsittelee tietoja mainonnan yhteistyökumppaneiden kanssa
 3. Miten voit vaikuttaa?


1. Kohdentamisprofiilit

A) Kiinnostusalueet

Keräämme tietoja käyttäjien lukutottumuksista kaikissa Sanoman digitaalisissa palveluissa. Kantava ajatus on, että käyttäjät lukevat enimmäkseen heitä kiinnostavia aiheita, jolloin voimme muodostaa profiilin käyttäjän kiinnostuksenkohteista. Profiili on jakauma, josta näemme kuinka paljon kyseinen lukija on kiinnostunut eri aiheista.

Laskemme kiinnostuksen aiheita perustuen artikkeleiden sisältöön pohjautuvaan jatkuvaan analyysiin, kuten siihen, kuinka usein käyttäjä lukee eri artikkelikategorioita. Artikkelikategoriat (esimerkiksi aktiiviurheilu, lemmikkieläimet, autot, muoti ja tyyli sekä puutarha) muodostetaan laskemalla, miten usein tietyt avainsanat esiintyvät artikkeleissa.

 1. B) Demografiakohdennus

Demografiakohdennus pohjautuu ikään ja sukupuoleen, jotka arvioimme käyttäytymistiedoista ja lukutottumuksista.

Käyttäjälle lasketaan demografiasegmentti, joka muodostetaan sukupuoli- ja ikäennustemallien perusteella. Ennustemallit lasketaan evästeisiin pohjautuvasta käyttäytymistiedoista ja lukutottumuksista. Ennustemalleja opetetaan mm. kyselyiden kautta kerätyllä tiedoilla. Tyypillisesti kyselyssä kysytään sivuston käyttäjän ikä ja sukupuoli, jotka liitetään käyttäjän evästetietoihin.

 1. C) Sijaintiin perustuva kohdennus

Sanoman sovelluksissa ja sivustoilla päätelaitteen sijaintitietoja (GPS) voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen esittämiseksi ja mainonnan kohdentamiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedot ovat sellaisia, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Päätelaitteen sijaintiin pohjautuvissa mainosnäytöissä sovellus toimittaa mainospalvelimille käyttäjän laitteen paikkakoordinaatit. Mainospalvelin palauttaa sijaintiin perustuvan mainoksen sisällön.

Lue lisää päätelaitteen sijaintitietojen (GPS) käsittelystä täältä.

Mikäli käyttäjä ei ole antanut nimenomaista suostumusta päätelaitteen sijaintitietojen käsittelemiseksi, voimme arvioida käyttäjän laitteen IP-osoitteen perusteella laitteen likimääräistä sijaintia muodostaaksemme segmenttejä mainonnan kohdentamiseksi, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen mainonnan kohdentamiselle.

2. Kolmansien osapuolten kohdentama mainonta

Sanoman sivustoilla esitettävät mainokset pohjautuvat monen eri toimijan yhteistyöhön. Mainostajat ostavat Sanomalta mainostilaa Sanoman sivustoilla ja palveluissa perustuen siihen, miten paljon käyttäjiä sivustoilla on ja minkälaiset ihmiset sivustoja käyttävät. Mainosten näyttö ja niiden tehon mittaus perustuu kolmansien osapuolten, kuten mainostajien, mainosverkostojen sekä mittaus- ja seurantapalveluiden toimintaan.

Teemme yhteistyötä mainostajien kanssa, jotta käyttäjälle näytettävä mainonta olisi mahdollisimman kiinnostavaa. Voimme esimerkiksi näyttää mainoksia sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Autamme mainostajiamme kohdentamaan mainostaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi vierailleet mainostajamme verkkokaupassa ja katsoneet tiettyä tuotetta. Mittaamme myös tällaisen mainonnan vaikuttavuutta.

Sanoma ei jaa mainonnan muille osapuolille käyttäjää hennkilökohtaisesti tunnistavia tietoja. Jotta mainonta kohdennetaan oikein, lähetämme mainonnan kutsussa mainonnan kohdentamisessa käytettävät demografiatiedot, kiinnostuksen kohteet tai sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Mainosverkostot ja mainostajat eivät saa kerätä tietoa Sanoman verkkopalveluista, niiden käyttäjistä tai käyttäjien päätelaitteista ilman Sanoman ja/tai käyttäjän suostumusta. Mainoskumppanit saavat tyypillisesti käyttää evästeitä kampanjansa mainosnäyttöjen, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseen. Tällöinkään kampanjasta kerättyä tietoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille taikka yhdistää mihinkään muihin tietoihin. Sanoma myös edellyttää, että kaikki sen mainoskumppanit noudattavat Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising  tai muita vastaavia kulloinkin voimassaolevia itsesääntelyperiaatteita. Lue lisää Sanoman datapolitiikasta mainonnan kumppaneiden kanssa.

3.  Miten voit vaikuttaa?

Digitaalisen mainonnan kohdentaminen perustuu erilaisiin käyttäytymisprofiileihin. Mainoksia ei voi kokonaan poistaa Sanoman verkkosivuilta ja palveluista, mutta käyttäjä voi halutessaan rajoittaa mainonnan kohdentamista seuraavin keinoin:

 • Sanoma-tilin kohdentamisvalinnat: Käyttäjän on mahdollista kieltää Sanoma-tiliin liittyvien tietojen hyödyntäminen markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen. Kohdentamisvalintoja pääsee muokkaamaan Sanoma-tilin itsepalvelusivuston omat tiedot -osiossa. Itsepalvelusivustolle pääset tästä.
 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennukseen.
 • Evästeisiin perustuva mainonnan kohdennuslupaa voi hallita evästeiden hallintasivulta täältä
 • Sanoman sovellusten käyttöön pohjautuva kohdentaminen: Käyttäjä voi määrittää sovellusten asetuksista löytyvän mainonnan kohdentamiseen liittyvän  valinnan pois päältä.
 • Päätelaitteen sijaintitietoihin pohjautuva kohdentaminen: Sanoma kohdentaa mainontaa päätelaitteen sijaintitietoihin (GPS) perustuen vain, mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen luvan. Lupa toimii mobiililaitteiden sovelluksissa, ja sen voi milloin tahansa poistaa joko suoraan sovelluksen asetuksista tai laitteen yleisistä asetuksista.
 • Kolmansien osapuolten suorittama kohdentaminen: Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa ensimmäisen osapuolen, kuten Sanoman, sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella.  Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti European Interactive Digital Advertising Alliancen (EDAA) ylläpitämän Your Online Choices –sivuston kautta. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa Your Online Choices-sivustolta.

1. Tuotteiden toimitus ja niiden personointi

Ilman henkilötietoja ja käyttäjädataa emme voisi tuottaa ja toimittaa käyttäjälle tuotteitamme ja palveluitamme.

2. Tuotekehitys ja raportointi

Sanoma käyttää dataa tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen.

3. Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu

Sanoma hyödyntää dataa saumattoman asiakaskokemuksen tuottamiseksi.