Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu

Sanoma hyödyntää dataa saumattoman asiakaskokemuksen tuottamiseksi. Haluamme auttaa käyttäjää löytämään itselleen kaikkein kiinnostavimmat tuotteet ja palvelut, tarjoukset sekä asiakasedut. Ratkaisemme mahdolliset ongelmatilanteet henkilökohtaisen asiakaspalvelun kautta aina kun mahdollista.

Luotettavan asiakaskokemuksen ja –palvelun tuottamiseksi tarvitaan dataa, joka perustuu tilaustietoihin sekä asiakkaan kohtaamisessa tarvittaviin tietoihin, kuten äidinkieleen, ikään ja yhteystietoihin. Lisäksi asiakasviestintä ja markkinointi perustuvat  asiakkaan tilaushistoriaan ja digitaalisten tuotteiden käyttötietoihin. Lue tarkemmin datan käsittelystä:

 1. Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi
 2. Asiakaspalvelu

1. Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Suoramarkkinoinnilla tavoitellaan uusia asiakkaita ja markkinoidaan uusia tuotteita ja palveluja nykyisille asiakkaille. Asiakasviestinnällä halutaan hoitaa jo olemassa olevia asiakassuhteita.

Sanoma markkinoi omia tuotteitaan esimerkiksi seuraavien kanavien kautta:

 • Sähköpostitse tai muuna sähköisenä viestinä lähetetyt tarjoukset, mikäli käyttäjä on antanut meille sähköisen markkinoinnin luvan, tai kun viestintä perustuu asiakassuhteeseen ja liittyy samankaltaisiin tuotteisiin ja palveluihin kuin käyttäjän aiemmin tilaamat.
 • Suoramarkkinointi puhelimitse tai postin kautta
 • Kilpailut, joihin käyttäjä voi osallistua tapahtumissa tai sivustoillamme
 • Sivustoillamme esitettävine omien tuotteiden mainosten kautta

Sanoma saattaa myös kampanjaluonteisesti hankkia markkinointipalveluita muilta toimijoilta, jotka hyödyntävät markkinoinnin toimenpiteisiinsä omia asiakaslistojaan. Takaamme tällöin sopimuksellisin keinoin, että palvelun tuottajat noudattavat tietosuoja- ja markkinointilainsäädäntöä sekä hyvää tapaa. Lähetämme myös sähköpostitse yhteistyökumppanien mainoksia luovuttamatta niille kuitenkaan käyttäjän henkilötietoja.

Sanoman tuotteiden markkinointia varten käsittelemme dataa esimerkiksi seuraavanlaisesti:

 • Sähköistä suoramarkkinointia varten keräämme nimen, sähköpostiosoitteen ja markkinointiluvan
 • Keräämme tiedon siitä, mitkä sähköpostiosoitteet eivät vastaanota viestejä, miten usein lähetettävät sähköpostit avataan ja onko käyttäjä klikannut sähköpostissa olevaa mainosta (ko. tieto kerätään sähköpostitarjouksessa tai mainoksessa olevan evästeen avulla)
 • Keräämme evästeisiin tai muihin vastaaviin tekniikoihin pohjautuvaa tietoa siitä, miten Sanoman sivustoilla näytettäviä mainoksia avataan sekä siirrytäänkö sivustoille, joihin mainokset liittyvät.
 • Pyrimme kohdentamaan tarjoukset, siten että ne olisivat käyttäjän kannalta mahdollisimman kiinnostavia ja mielekkäitä. Mikäli käyttäjä on kirjautuneena sivustoillemme tai asioi puhelinmyyjiemme kanssa, tarjoamme käyttäjälle sopivia tarjouspaketteja perustuen hänen tilaushistoriaansa tai mielenkiinnonkohteisiinsa, joista käyttäjä on meille kertonut, tai jotka olemme arvioineet perustuen siihen, mitä tuotteita ja palveluita käyttäjä on kokeillut.

Käyttäjä voi tutustua tarkempiin kuvauksiin Sanoman suoramarkkinointikäytännöistä

 

2. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelijamme auttavat käyttäjää eri palveluiden käytössä ja esittävät käyttäjälle tilaustietoihin ja asiakkuuteen liittyviin tietoihin perustuvia tarjouksia.

Asiakaspalvelumme kerää esimerkiksi seuraavia tietoja asiakassuhteen hoitamiseksi:

 • Tukipyyntöjen tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot, jotta asiakaspalvelija voi palata takaisin ongelmanratkaisutilanteen selvittämiseksi sekä tiedot itse ongelmasta, jota ratkottiin
 • Tallennetut asiakaspalvelupuhelut
 • Asiakaspalautteet
 • Tiedot asiakkaan kontaktointi- ja tilaushistoriasta tai käyttäytymisestä sivustolla

1. Tuotteiden toimitus ja niiden personointi

Ilman henkilötietoja ja käyttäjädataa emme voisi tuottaa ja toimittaa käyttäjälle tuotteitamme ja palveluitamme.

2. Tuotekehitys ja raportointi

Sanoma käyttää dataa tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen.

4. Mainonnan kohdentaminen

Sanoma tarjoaa mainostajille erilaisia kohdentamismalleja sivustoilla näytettäville mainoksilleen.