Tuotekehitys ja raportointi

Sanoma käyttää dataa tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Sen sijaan, että arvuuttelisimme, mihin tuotekehityksessä kannattaisi satsata, voimme datan avulla tehdä faktapohjaisia päätöksiä. Tämä mahdollistaa entistä hyödyllisempien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen käyttäjille.

Käytämme tuotekehityksessä niin tuotteen ja asiakaspalvelun toimittamiseksi tarvittavia tietoja kuin tuotteiden ja palveluiden käytöstä kerättyä tietoa. Raportit, joihin tuotekehitys tai liiketoiminnan päätökset pohjautuvat, perustuvat aggregoituun dataan, jossa ei yksilöidä yksittäisten henkilöiden tietoja. Täydennämme näitä tietoja kyselytutkimuksilla ja kuluttajatutkimuksilla. Lue lisää datan käsittelystä:

 1. Palveluiden käyttökokemuksen kehitys
 2. Kysely- ja kuluttajatutkimukset
 3. Liiketoimintaa tukevat metriikat ja raportit
 4. Miten voit vaikuttaa

1. Palveluiden ja niiden käyttökokemuksen kehitys

Verkkosivujen ja sovellusten käyttöön perustuvan datan kautta opimme ymmärtämään, mitkä toiminnallisuudet ovat suosittuja ja miten jalostaa ominaisuuksien käyttökokemuksesta entistä toimivamman. Datan avulla voimme päätellä, miten käyttäjät navigoivat palveluissamme, kuinka paljon kävijöitä eri sivustoilla vierailee, mitä sivuja tai juttuja luetaan, kuinka pitkään sivuilla vieraillaan ja mitä asioita klikataan. Datan avulla voimme:

 • Parantaa sivustojen käytettävyyttä jatkuvasti sen mukaan, miten ihmiset navigoivat sivulta toiselle ja miten hyvin he löytävät erilaiset sisällöt ja palveluiden ominaisuudet taikka miten saumattomasti ostot etenevät
 • Kehittää artikkeleiden ja tuotteiden löydettävyyttä mittaamalla sitä, miten hyvin palveluiden hakukoneet auttavat ihmisiä löytämään etsimänsä sisällön
 • Kehittää asiakaspalveluamme ja myyntiämme tallentamalla asiakkuuden hoitoon liittyviä puheluita.
 • Kehittää tuotteitamme kehitysympäristössä testataksemme esimerkiksi asiakastietojen hallintaa.

Tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymien ja käyttökokemuksen kehittäminen perustuu pääsääntöisesti verkkosivuiltamme kerättyihin evästeisiin tai muihin samankaltaisiin tunnisteisiin ja sivustojen käyttötietoihin. Tyypillisimmät tunnisteen yhteydessä kerätyt tiedot ovat: millä sivulla käyttäjä on vieraillut, sivun kategoria (palvelun pää- tai alasivu), sisällön ID (esimerkiksi artikkelin tunniste) ja mahdollisten toimenpiteiden toteutuminen (esimerkiksi ”tilaa” -painikkeen klikkaus).

Keräämme sovellusten käytöstä samantapaista tietoa kuin verkkosivuiltamme, mutta tunnisteena käytetään usein laite- tai käyttäjäkohtaista tunnistetta, joka vaihtelee riippuen käyttöjärjestelmästä. Sovellusten käytöstä kerättyyn tietoon sisältyy sovelluksen käynnistymisaika, maksumuurien näytöt, sisäänkirjautuminen, sivut, joilla on vierailtu, sivulataukset/näkymän muutos, kuinka kauan käyttäjä on sivulla (sivulatauksen aikaleima), kumpaan suuntaan sivua on vaihdettu ja laitteen asento. Käyttäjä voi lukea lisää siitä, minkälaisia tunnisteita käytämme eri tarkoituksiin täällä.

Saatamme tuotekehityksen tarkoituksiin kerätä yllä olevia palveluiden käyttötietoja myös digitaalisen tilin käyttäjästä. Tällöin voimme hyödyntää esimerkiksi käyttäjän demografiatietoja rikastuttaaksemme kuluttajaymmärrystä raportoinnissa. Tuotekehitys tapahtuu aina erillisessä, tarkoitusta varten luodussa ympäristössä, eikä datassa käytetä tyypillisesti suoraan käyttäjien tunnistamista mahdollistavaa tietoa. Rajatuissa tapauksissa voimme käyttää oikeaa asiakastietoa varmistaaksemme ja parantaaksemme, järjestelmissämme säilytettävän datan laatua. Ylläpidämme aina myös testausympäristöissämme korkeaa tietoturvan tasoa. Tuotekehitys perustuu otokseen, joka on tyypillisesti noin 20 prosenttia käyttödatasta. Otos tallennetaan tuotekehityksen tarkoituksiin tyypillisesti 30 päivän ajaksi. Jos tuotekehityksessä on käytetty oikeaa asiakastietoa, poistetaan data aina 30 päivän kuluttua.

Käyttäjä voi halutessaan antaa luvan sosiaalisen median palveluille, esimerkiksi Facebookille tai Twitterille, jakaa Sanomalle joitain tietoja edellä mainitun palvelun julkisesta profiilista (tyypillisesti ikä, sukupuoli, ystävälista, sähköpostiosoite ja kaupunki). Saatamme käyttää näitä profiilitietoja ymmärtääksemme paremmin, minkälaiset käyttäjät vierailevat sivustoillamme.

2. Kysely ja kuluttajatutkimukset

Pyrimme ymmärtämään paremmin kuluttajien odotuksia, mieltymyksiä, mielipiteitä ja tottumuksia kysely- ja kuluttajatutkimusten kautta. Kuluttaja saa itse päättää, osallistuuko kyselyyn tai tutkimukseen. Toteutamme muun muassa seuraavanlaisia tutkimuksia:

 • Verkkosivujen lyhyet kyselyt, joiden vastaukset tallennetaan evästetunnisteeseen. Joskus kyselyiden vastaukset saatetaan yhdistää käyttäjän digitaalisen tilin tunnisteeseen, jotta voimme taustoittaa vastauksia esimerkiksi käyttäjien ikä- tai sukupuolitiedoilla. Tällöin kyselyssä kerrotaan etukäteen tietojen yhdistämisestä. Kyselyiden vastaustietoja ei säilytetä yhdistettynä käyttäjän profiiliin ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Vastauksia käytetään esimerkiksi mainonnan opetusmallien kehittämiseen.
 • Suomitutka -kyselypaneelit, joiden kautta voimme selvittää paneelin osallistujilta meitä askarruttavia aiheita. Osallistuminen Suomitutka -paneeliin on täysin vapaaehtoista ja edellyttää erillistä rekisteröintiä (sähköpostiosoite, salasana, muut käyttäjän antamat profiilitiedot), jonka yhteydessä käyttäjää pyydetään antamaan joitakin demografiatietoja (kuten sukupuoli, syntymävuosi, tulotaso, postinumero, koulutusaste). Kyselyiden vastaukset tallennetaan liitettynä panelistin yksilöivään satunnaiseen tunnisteeseen, erikseen panelistin henkilötiedoista. Suomitutka -kyselypaneelin tiedot tallennetaan vain tutkimuskäyttöön, eikä niitä yhdistetä kuluttajien muihin Sanoman asiakastietoihin ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.
 • Suomitutka plus -palvelu, jonka kautta halukkaat voivat asentaa laitteilleen erillisen tutkimussovelluksen, joka kerää tietoa käyttäjien laitteille asennetuista ohjelmistoista sekä niiden käytöstä. Tietoihin sisältyy esimerkiksi käyttäjän vierailemien sivustojen URL-osoitteet, käyttäjän vierailun ajankohta ja kesto, käyttäjän syöttämät hakusanat, käyttäjän käyttämät ohjelmistot ja sovellukset. Käyttäjä voi milloin vain poistaa tutkimussovelluksen, jolloin lopetamme tiedon keräämisen.

3. Liiketoimintaa tukeva raportointi

Sanoma käyttää dataa erilaisten liiketoiminnan päätöstä tukevien raporttien tuottamiseksi. Raportoinnissa on hyödyllistä ymmärtää pidemmän aikajänteen kehitystrendejä. Raportoinnissa hyödynnetään pääsääntöisesti tietoa, jotka kerätään osana toimitettavaa tuotetta tai palvelua, tai sitä, miten sitä käytetään. Raportit, joissa tätä tietoa käytetään, ovat aina aggregoidulla tasolla, eikä niiden kautta voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Alla joitakin esimerkkejä:

 • Seuraamme tilausten lukumääriä ja eri tuotteiden tilaushistoriatietoa ymmärtääksemme ja ennustaaksemme tuotteiden ja palveluiden käyttöä ja seurataksemme liiketoiminnan kehitystä. Tällöin raportointiin käytettävään dataan kuuluu esimerkiksi se, mitä lehtiä on tilattu, miten pitkään niitä on tilattu sekä tilaajan demografiatiedot.
 • Mittaamme myös sivustojen käyttötietoja, jotka auttavat meitä kehittämään tuoteportfoliotamme optimaaliseksi sen mukaan, minkälaiset palvelut ja sisällöt kiinnostavat asiakkaitamme.
 • Seuraamme tilaushistoriaa ja sitä, miten aktiivisesti digitaalisia palveluitamme on käytetty ennakoidaksemme myynnin kehitystä, esimerkiksi tiettyjen tuotteiden tilaajien poistumaa. Tätä vasten suunnittelemme myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä ja kampanjoita. Optimoimme tuotteiden hinnoittelumalleja sivustojen käyttötietojen avulla. Emme kuitenkaan hinnoittele tuotteita yksilötasolla, vaan samat tuotteet ja tarjoukset ovat kaikille samanhintaisia.
 • Seuraamme raportteja eri artikkeleiden lukijamääristä, artikkeleiden lukuajoista ja luetuimmista artikkeleista, jotta ymmärrämme, minkälainen toimituksellinen sisältö lukijoitamme erityisesti kiinnostaa.
 • Tarjoamme mainostajille raportteja, jotta he ymmärtävät, miten hyvin heidän mainoksensa saavuttavat kohderyhmät ja miten moni kuluttaja jatkoi mainoksen pohjalta mainostetun tuotteen sivulle. Mainonnan raportointi perustuu tyypillisesti evästeisiin. Raporteissa kuvataan aggregoidulla tasolla sitä, miten usein käyttäjä on vieraillut sivuilla, jossa ko. mainos esiintyy, milloin mainos on nähty, onko mainosta klikattu sekä käyttäjien demografiatiedot, jotka on arvioitu käyttäjien palvelussa käyttäytymisen perusteella. Esimerkiksi Ruutu-palvelussa saatamme raportoida mainostajille, mikä on videoiden suosituin katseluaika. Helsingin Sanomien iPad -näköisversiolehti taas mittaa mainostajille sitä, miten pitkään käyttäjä on lukenut sivuja, joissa mainostajan mainokset näkyvät ja minkälaiset ovat lehden lukijoiden ikä- ja demografiasegmentit.

4. Miten voit vaikuttaa?

Tuotekehitykseen ja raportointiin hyödynnettävät tiedot on tyypillisesti muutettu sellaiseen muotoon, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä asiakasta tai käyttäjää.

Kyselyihin ja kuluttajatutkimukseen, kuten Suomitutka -kyselypaneeliin, osallistuminen on aina vapaaehtoista ja käyttäjä voi milloin tahansa päättää lopettaa tutkimukseen osallistumisen.

Käyttäjä voi rajoittaa tuotekehityksessä käytettävän datan keruuta poistamalla evästeet selaimeltaan tai määrittelemällä sovellusten asetuksista löytyvän tuotekehitykseen liittyvän datan keruuseen liittyvän vivun tai valinnan pois päältä.