Sanoma hyödyntää dataa palvellakseen paremmin käyttäjiä

Smart Data – Smart Privacy.  Artikkelit, tv-ohjelmat, asunto- ja työpaikkailmoitukset sekä sarjakuvat – toimituksellinen ja viihteellinen sisältö löytyy nyt printtimaailman lisäksi digitaalisessa muodossa. Digitaalisessa maailmassa datan ja sen jalostamisen avulla voimme ymmärtää yhä paremmin asiakkaidemme tarpeita ja tuottaa heille jännittäviä uusia palveluita ja kokemuksia sekä kehittää nykyisiä palveluitamme.

Kuluttajien luottamuksen ja tiedon suojaaminen on Sanomalle ensiarvoisen tärkeää. Datan käsittelyssä huomioimme yksityisyydensuojan jokaisen ihmisen perusoikeutena. Tällä Sanoman Smart Data – Smart Privacy -sivustolla pyrimme lisäämään ymmärrystä  Sanoman datan käsittelystä ja yksityisyydensuojaan liittyvistä käytännöistä.

Yksi osa sivustoa on tietosuojalauseke, jossa informoimme käyttäjiä henkilötietojen käsittelyperiaatteistamme henkilötietolain 24 §:n mukaisesti. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista tällä sivustolla. Muutokset ovat tarkkaan harkittuja.

Tietosuojalauseketta dynaamisempi on muu Smart Data – Smart Privacy sivuston sisältö. Pyrimme luomaan vuoropuhelun asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa ajankohtaisista dataan liittyvistä asioista, kuten siitä, miten dataa voidaan hyödyntää ja minkälaisia asioita datan käsittelyssä tulisi huomioida. Jatkossa löydät tältä sivustolta tutkimuksia, asiakaskyselyitä ja asiantuntijakommentteja. Toivomme sinun osallistuvan vuoropuheluun!

Yleisemmin datasta osana Sanoman tuoteportfoliota

​Journalistinen sisältö ja viihde siirtyvät digitaaliseen muotoon. Digitaalinen ympäristö eroaa perinteisestä paperimaailmasta monella tavalla, sillä se luo suoremman ja reaaliaikaisemman vuorovaikutuksen kuluttajan ja yrityksen välillä suositusten ja personoitujen sisältöjen kautta. Data mahdollistaa tämän vuorovaikutuksen, ja se onkin yhä enenevässä määrin erottamaton osa Sanoman toimintaa ja tuotteita. Alla joitakin esimerkkejä:

Sanoma- ja aikakausilehdet:

  • Suuria ihmismassoja koskevat ilmiöt sekä pitkälle aikavälille sijoittuvat ja abstraktit tapahtumaketjut voivat olla vaikeita jäsentää tiedoksi. Datajournalismi etsii näistä tietomassoista uutisia, ja tekee asioista ymmärrettävämpiä yhdistelemällä ja analysoimalla eri datalähteitä ja visualisoimalla tulokset. Lukijat ovat usein myös mukana juttujen tekemisessä joukkouistamisen kautta. Esimerkiksi Helsingin Sanomilla on oma datajournalistiryhmä, jonka tuottamia juttuja käyttäjä voi seurata Helsingin Sanomien verkkosivuilta valitsemalla datajournalismin yhdeksi seuratuista aiheista.
  • Lehtiartikkeleiden sisältöjä luokitellaan eri aihepiirien ja niissä käytettävien avainsanojen mukaan, jotta käyttäjät löytäisivät helpommin heitä kiinnostavia sisältöjä. Esimerkiksi Aku Ankka Lataamossa käyttäjä voi etsiä Aku Ankka -sarjakuvia teemojen, piirtäjien, hahmojen ja ilmestymisvuosien mukaan lajiteltuna.
  • Data mahdollistaa myös lehtien verkkojulkaisujen suosituimpien ja luetuimpien aiheiden listaukset, joiden avulla käyttäjä voi seurata, mitkä aiheet kiinnostavat muita lukijoita eniten.

Digitaaliset palvelut ja ostospaikat:

Data on usein hyvien hakuominaisuuksien edellytys. Esimerkiksi:

  • Oikotie.fi -palvelussa käyttäjä voi hakea asuntoja tai työpaikkoja erilaisten hakukriteerien avulla.
  • Sähkövertailu -palvelussa käyttäjä voi vertailla sähkön hintaa ja eri sähköyhtiöitä
  • Hintaseuranta -palvelu vertailee tuotteita eri verkkokauppojen välillä auttaen käyttäjää löytämään parhaat tarjoukset.

Dataan perustuvat ominaisuudet auttavat keräämään ja jäsentämänä sisältöä käyttökokemuksen aikana. Esimerkiksi:

  • Rakentaja.fi -palvelussa käyttäjä voi lisätä palvelun muistilistaan asioita helpottaakseen remontin suunnittelua.
  • Huuto.net -palvelussa käyttäjä voi tehdä ilmoituksia, asettaa ilmoituksiin vahteja ja tehdä profiilissasi muistilistoja.

Tietosuojalainsäädännön soveltaminen

Data voi liittyä muun muassa tuotteisiin, yrityksiin, henkilöihin, päätelaitteisiin tai niiden sijaintiin. Tietosuojalainsäädäntö ja -periaatteet kohdistuvat sellaiseen dataan, joka kuvaa luonnollista henkilöä ja jotka voidaan tunnistaa häntä koskeviksi. Henkilötietoja ovat muun muassa henkilön nimi, yhteystiedot, demografiatiedot, ja muut sellaiset tiedot, jotka voidaan luotettavasti yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Tällä Smart Data – Smart Privacy -sivustolla keskitymme pääsääntöisesti kuvaamaan tietosuojaperiaatteitamme sen kautta, miten dataa hyödynnetään. Sanoma käyttää dataa neljään pääasialliseen käyttötarkoitukseen:

1) tuotteet ja niiden personointi

2) tuotekehitys ja raportointi

3) tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu

4)  kohdennettu digitaalinen mainonta

Jokaisesta datan käyttökategoriasta kerromme, miten dataa käsitellään ja miten voit asiakkaanamme vaikuttaa sen käsittelyyn.