Sijaintiperusteiset palvelut

Yleistä

Sijaintiperusteisilla palveluilla tarkoitetaan sellaisia verkkopalveluita, jotka perustuvat käyttäjän päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen. Esimerkiksi Ilta-Sanomien Supersää-sovellus hyödyntää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja, jotta se voi tarjota sääennusteen juuri siihen paikkaan, missä käyttäjä milloinkin on.

Sovellus tai verkkopalvelu tarvitsee käyttäjän suostumuksen, että se saa käyttää sijaintitietoja käyttötarkoituksiin, jotka lupaa kysyttäessä oli mainittu. Suostumusta kysytään yleensä silloin, kun käyttäjä ottaa palvelun käyttöön ensimmäisen kerran tai viimeistään silloin, kun sovellus tai verkkosivu pyytää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja ensimmäisen kerran. Sovellukset tallentavat käyttäjän suostumuksen, mutta selaimet saattavat kysyä käyttäjän suostumusta uudelleen tulevilla vierailuilla.

Sijaintitietoja käytetään yleensä palvelun toimintojen, kuten sijaintiperusteisten säätietojen tai uutisten toteuttamiseen. Koska monet verkkopalvelut toimivat mainosrahoitteisesti, käyttäjän sijaintia saatetaan käyttää myös sijaintiperusteisen mainonnan esittämiseen tavoitteena tehdä mainonnasta käyttäjän kannalta mahdollisimman kiinnostavaa. Jos käyttäjä käyttää palvelua esimerkiksi Tampereen alueella, hän saattaa nähdä paikallisten kauppojen mainoksia. Jos sijaintia ei ole saatavilla tai käyttäjä ei ole antanut sijaintietojensa käytölle lupaa, käyttäjä näkee silti saman määrän mainontaa, mutta tällöin ne eivät välttämättä ole yhtä kiinnostavia, kuin paikallisista palveluista tai tarjouksista kertovat mainokset.

Sanoma on sitoutunut käsittelemään sijaintitietoja harkitusti ja luottamuksellisesti Suomen lainsäädännön mukaan.

Paikannusmenetelmät

  • Yleistä paikannusmenetelmistä

Matkapuhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa on sisäänrakennettuna monenlaisia paikannusmenetelmiä. Ne voivat laskea sijaintinsa GPS- ja GLONASS-satelliittien lähettämistä signaaleista tai arvioida sijaintinsa nk. kolmiomittauksen avulla tunnetuista matkapuhelin- ja WLAN-tukiasemista tai Bluetooth-majakoista. Myös laitteiden kiihtyvyysanturia, gyroskooppia, kompassia sekä ilmanpainemittaria voidaan käyttää apuna laitteen sijainnin ja korkeuden laskemisessa. Kun sovellukset pyytävät saada sijaintitietoja, laitteen käyttöjärjestelmä palauttaa sovellukselle laitteen arvioidut paikkakoordinaatit sekä arvion sijainnin virhemarginaalista.

  • Geofence

Geofence on tapa toimittaa käyttäjälle ilmoituksia (eng. push notifications) laitteen sijaintiin liittyen. Kun käyttäjä saapuu palveluntarjoajan määrittelemän geofence-alueen sisäpuolelle tai poistuu sen ulkopuolelle, etukäteen määritelty ilmoitus toimitetaan käyttäjän laitteeseen.

Geofence-ilmoitusten sijaintiperusteisesta välittämisestä käyttäjän päätelaitteeseen vastaa käyttöjärjestelmän valmistaja, kuten Apple, Google tai Microsoft. Geofence-tekniikkaa voidaan myös käyttää niin, että sen avulla rakennetaan käyttäjistä yleisöjä sen perusteella, missä paikoissa käyttäjät ovat usein vierailleet. Esimerkiksi innokkaat urheilufanit voivat muodostaa yleisön sillä perusteella, että ovat usein vierailleet geofencen sisällä urheilustadionilla tai -areenalla.

Sijaintietojen käyttö ja tallennus

Palveluihin liittyvien toimintojen toteuttamisessa, kuten sijaintiperusteisten säätietojen ja uutisten näyttämisessä, käyttäjän päätelaitteelta saadut koordinaatit lähetetään palvelimelle, joka palauttaa käyttäjän sijaintia vastaavan sisällön käyttäjän päätelaitteeseen. Mainonnan sijaintiperusteisessa kohdentamisessa käyttäjän laitteelta saadut koordinaatit muutetaan palvelimella ensin kaupunginosatiedoksi, jonka perusteella kohdentaminen tehdään.

Tietyt Sanoman sovellukset saattavat paikantaa käyttäjän sijaintia myös silloin kun käyttäjä ei käytä sovellusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa sijainnin tarkkailua, vaan ainoastaan käyttäjän vierailu tietyissä ennaltamääritellyissä paikoissa huomioidaan. Lupa taustapaikannukseen pyydetään erikseen eikä taustapaikannusta tehdä ellei lupaa kysyttäessä sitä ole nimenomaisesti mainittu. Taustapaikannus auttaa sovellusta näyttämään käyttäjälle osuvampaa mainontaa ja sisältöjä.

Käyttäjän sijainti voidaan myös muuttaa käyttäjän arvioiduksi kiinnostuksenkohteeksi: jos esimerkiksi käyttäjä avaa Sanoman sovelluksen usein jollain rautatieasemalla, saatamme liittää käyttäjän profiiliin arvion siitä, että käyttäjä matkustaa usein junilla.  Sijaintitietoja voidaan myös käyttää sisällön personointiin, jos tästä on erikseen mainittu suostumusta kysyttäessä. Käytännössä personoinnilla tarkoitetaan sitä, että käyttäjälle näytetään tämän sijaintiin perustuen esimerkiksi paikkakuntakohtaisia uutisia tai uutisia, joita kyseisellä paikkakunnalla on eniten luettu.

Sanoman sovellukset ja palvelut eivät tyypillisesti tallenna sijaintitietohistoriaa, ellei siitä ei ole erikseen mainittu lupaa kysyttäessä tai mikäli palvelun toteutus ei sitä edellytä. Saatamme kuitenkin säilyttää käyttäjän päätelaitteen viimeisimmän sijaintitiedon kuuden tunnin ajan palvelimen välimuistissa. Välimuistiin tallennettua sijaintitietoa voidaan käyttää silloin, jos sovellus ei ole saanut tuoreempaa sijaintitietoa laitteeltasi. Välimuistiin tallennettu sijaintitieto poistetaan lopullisesti kuuden tunnin päästä tai silloin, kun saatavilla on tuoreempi sijaintitieto. Välimuistiin tallennettua sijaintitietoa voidaan käyttää Sanoman sovellusten kesken ja se nopeuttaa sisällön lataamista sovelluksen käynnistämisen jälkeen.

Sijaintihistoriaa voidaan käyttää yleisöjen rakentamiseen. Jos esimerkiksi käyttäjä käy usein urheilustadionilla tai musiikkitapahtumissa voidaan tälle kohdentaa mainontaa samantyylisistä tilaisuuksista tai suositella palvelun sisältöä mielenkiinnon kohteiden perusteella. Jos sijaintihistoriaa säilytetään, voi käyttäjä aina poistaa historian peruuttamalla paikannusluvan ja nollaamalla laitteensa yksilöivän tunnisteen.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

  • Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Android-laitteet: Käyttäjä voi antaa suostumuksen sijaintietojen käyttöön sovelluksen paikkatietoasetusten kautta. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

iOS-laitteet (Apple): Käyttäjä voi antaa suostumuksen sijaintietojen käyttöön sovelluksen ja laitteen paikkatietoasetusten kautta. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Windows-laitteet: Käyttäjä voi antaa suostumuksen sijaintietojen käyttöön sovelluksen paikkatietoasetusten kautta. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.