Suoramarkkinointikäytännöt

Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan puhelimitse, postitse tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa markkinointia. Sähköinen suoramarkkinointi tarkoittaa markkinointiviestintää, joka lähetetään suoraan vastaanottajalle sähköpostitse tai tekstiviestinä.

A) Asiakkuuteen perustuva suoramarkkinointi

B) Lupaan perustuva sähköinen suoramarkkinointi

C) Puhelinmarkkinointi

D) Yhteistyökumppaneiden markkinointi

E) Kumppanuusmarkkinointi (ns. affiliate-markkinointi)

Kaikki sähköinen viestintä ei kuitenkaan ole suoramarkkinointia. Sanoma hyödyntää sähköisiä viestinnän välineitä myös lähettääkseen esimerkiksi sähköpostitse uutiskirjeitä, jotka perustuvat toimitukselliseen sisältöön. Tällöin kysymyksessä on tuote, jonka asiakas on erityisesti tilannut. Saatamme myös lähettää sähköisesti asiakasviestintää voidaksemme kertoa asiakkaallemme välttämätöntä tietoa esimerkiksi palvelun toimittamisesta tai saatavuudesta.

Suoramarkkinointiviestien sisältöä muokataan vastaanottajalle relevantimmaksi hyödyntäen asiakkaan tilauksiin liittyviä ja palveluiden käytöstä kerättyjä tietoja. Lisätietoa kohdentamiseen liittyvistä käytännöistä käyttäjä löytää täältä.

Alla kerromme tarkemmin, miten Sanoma käyttää suoramarkkinoinnin toimenpiteitä tehostaakseen tuotteidensa myyntiä, ja miten käyttäjä voi vaikuttaa markkinointiviestien vastaanottamiseen.

 

A) ASIAKKUUTEEN PERUSTUVA SUORAMARKKINOINTI  

Nämä viestit voidaan lähettää asiakkaille, joilta on tilauksen tai palvelun käyttöönoton yhteydessä saatu yhteystieto, ja joita on samassa yhteydessä informoitu tästä viestinnästä. Tällöin viestien sisältö liittyy aina samankaltaisiin tuotteisiin, joita asiakas on jo ostanut / tilannut tai palveluihin, joita asiakas on käyttänyt. Esimerkiksi Helsingin Sanomat voi asiakkuuteen perustuen lähettää sähköistä suoramarkkinointia Torstai- sivuilla julkaistuihin resepteihin perustuvasta keittokirjasta. Jos käyttäjällä on Sanoma-tili, asiakkuuteen perustuvaa suoramarkkinointia, lähetetään tilin käyttäjätunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisäksi voimme lähettää asiakasetuviestejä tilaajillemme sähköpostitse. Tilaajaedut voivat olla esimerkiksi Sanoman tuote-, tilaus- ja palveluetuja, tai valitsemiemme yhteistyökumppaneidemme tarjoamia etuja tapahtumiin kuten elokuva- tai teatteriesitysten näytöksiin, muotinäytöksiin tai ruoka- ja viinitapahtumiin sekä messuille. Edut voivat olla myös muita lehden sisältöön ja kohderyhmän kiinnostukseen ja harrastuksiin liittyviä ostoetuja. Asiakasedut ovat ainutlaatuisia veloituksettomia tai etuhintaisia etuja tilaajillemme.

Suosituksemme on, että kaikilla käyttäjillä olisi oma, henkilökohtainen Sanoma-tili. Jos sama Sanoma-tili on esimerkiksi samassa taloudessa useamman henkilön käytössä, voidaan käyttäjätunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen lähettää asiakkuuteen perustuvaa suoramarkkinointia. Asiakkuus tulkitaan sen henkilön asiakkuudeksi, jonka nimiin Sanoma-tili on alun perin luotu.

Kuka näitä viestejä lähettää?

Sähköisen asiakassuoran lähettäjä on tyypillisesti lehti, tai tuote, jonka käyttäjä on tilannut. Lähettäjä voi olla myös palvelu, jota käyttäjä on käyttänyt. Käyttäjä voi tutustua tuotteisiimme ja niihin liittyviin rekisteriselosteisiin.

Miten usein näitä viestejä lähetetään?

Lehti tai tuote, jonka käyttäjä on tilannut tai palvelu, jota käyttäjä on käyttänyt, lähettää asiakkailleen viestejä säännöllisin väliajoin. Riippuen siitä, minkälaisia tuotteita asiakas on tilannut tai minkälaisia palveluita asiakas on käyttänyt asiakkaamme saavat muutamia asiakkuuteen perustuvia markkinointiviestejä kuukaudessa.

Miten voit vaikuttaa?

Sanoman asiakkuuteen perustuvasta suoramarkkinoinnista on mahdollista kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Tällöin kielto kohdistuu siihen osoiterekisteriin, jonka perusteella viesti on asiakkaalle lähetetty. Tämä tieto löytyy tyypillisesti, kuten alla olevassa kuvassa, viestin ala-osasta, otsikolla ”osoitelähde”. Tulevaisuudessa lupia ja kieltoja voi hallinnoida myös Sanoma-tilin itsepalvelusivustolla.

Vaikka samaa Sanoma-tiliä käyttäisi useampi henkilö, on tillä vain yksi kieltotieto. Viimeisin asetettu kielto on jää voimaan riippumatta siitä, kuka käyttäjistä on sen käyttäjätunnukselle antanut.

Käyttäjä on myös saattanut antaa luvan Sanomalle konsernitason markkinointiviestintään, jolloin käyttäjä voi yhä saada markkinointiviestejä muilta Sanoma-konsernin tuotteilta ja palveluilta. Käyttäjä voi tutustua Sanoman konserniluvalla tehtyyn markkinointiin B-kohdan kuvauksesta.

Esimerkki asiakkuuteen perustuvasta suoramarkkinoinnista:

 

B) LUPAAN PERUSTUVA SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI 

Käyttäjän rekisteröityessä Sanoman digitaalisten palveluiden käyttäjäksi tai osallistuessa erilaisiin markkinointikampanjoihin, hän voi antaa Sanomalle nimenomaisen luvan lähettää erilaisia tarjouksia, kampanjoita tai muita tuotteisiin liittyviä etuja koskevia viestejä. Lupaa pyydetään yleensä koko Sanoma-konsernille.

Suosituksemme on, että kaikilla käyttäjällä olisi oma, henkilökohtainen Sanoma-tili. Jos sama Sanoma-tili on useamman henkilön käytössä, kuka tahansa yhteistä käyttäjätunnusta käyttävistä voi antaa konsernitasoisen luvan käyttäjätunnukselle.

Kuka näitä viestejä lähettää?

Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään Sanoman markkinointitiimien toimesta. Lähteenä käytetään asiakas- tai markkinointirekistereitä.

Miten usein näitä viestejä lähetetään?

Sähköisiä suoramarkkinointiviestejä lähetetään tyypillisesti muutamia viikossa. Vaikka osoitelähteenä voi olla useampi eri tuotekohtainen rekisteri, markkinointitiimimme pyrkivät varmistamaan, ettei samalle asiakkaalle lähetetä markkinointiviestejä häiritsevän usein.

Miten voit vaikuttaa?

Sanoman sähköisistä suoramarkkinointiviesteistä on mahdollista kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Suoramarkkinointikielto kohdistuu aina osoiterekisteriin, jonka perusteella viesti on asiakkaalle lähetetty. Tämä tieto löytyy tyypillisesti viestin alaosasta, otsikolla ”osoitelähde”.

Mikäli käyttäjä haluaa lopettaa kaiken Sanoman lähettämän sähköisen suoramarkkinointiviestinnän, pyydämme käyttäjää olemaan yhteydessä asiakaspalveluun.

Tulevaisuudessa käyttäjä voi hallita markkinointilupiaan Sanoma-tilin itsepalvelusivustolla. Asiakas voi myös antaa markkinointiluvan esimerkiksi vain tietyille brändeille tai tuotteille.

Mikäli samaa Sanoma-tiliä käyttää useampi henkilö, on myös kieltotieto yhteinen. Viimeisin asetettu kielto on jää voimaan riippumatta siitä, kuka käyttäjistä on sen käyttäjätunnukselle antanut.

Aiemmin Sanomalla on ollut mahdollisuus huomioida samalle sähköpostiosoitteelle eri järjestelmissä annetut kiellot. Huhtikuussa 2016 tehdyn asiakasjärjestelmien uudistustyön jälkeen yhteisessä käytössä olevan Sanoma-tilin käyttäjätunnusten viimeisin annettu lupa- tai kieltotieto jätettiin voimaan.

Esimerkki sähköisestä suoramarkkinoinnista:

C) PUHELINMARKKINOINTI

Sanoman asiakaspalvelu ja myyjät voivat olla puhelimitse yhteydessä asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin kertoakseen uusimmista tarjouksista tai myydäkseen asiakasta mahdollisesti kiinnostavia tuotteita. Käytämme pääsääntöisesti osoitelähteenä Sanoman omia asiakas- tai markkinointirekistereitä. Joissakin tapauksissa voimme hyödyntää myös kumppaneilta hankittuja rekistereitä.

Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa tarjouksia puhelinmyyjiltämme, hän voi ilmoittaa tästä puhelimessa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Mikäli käyttäjä ei halua vastaanottaa ollenkaan markkinointia puhelinmyyjiltä, hän voi tehdä ilmoituksen Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) kieltopalveluun. Kielto on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

D) YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN MARKKINOINTI

Asiakkaan nimenomaan antamalla luvalla hänelle voidaan lähettää Sanoman yhteistyökumppaneiden markkinointia sähköpostitse. Lupaa yhteistyökumppaneiden markkinointiin voidaan pyytää esimerkiksi tilauksen yhteydessä. Tulevaisuudessa luvan voi antaa Sanoma-tilin itsepalvelusivustolla markkinointiluvat -osiossa.

Yhteistyökumppaneiden tuotteita /palveluita koskevan markkinointiviestin voi lähettää joko Sanoma kumppaniyrityksen puolesta tai se voi tulla suoraan kumppaniyritykseltä. Asiakas näkee sähköpostiviestin lopussa olevasta osoitelähteestä, millä perusteella hän on markkinointiviestin saanut, eli onko se lähetetty esimerkiksi Sanomalle yhteistyökumppaneiden tuotteita/palveluita koskevan sähköpostimarkkinointiluvan perusteella. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi Sanoman mainostajat, jotka räätälöivät tarjouksia, kilpailuita tai muita kampanjoita markkinointiluvan antaneita Sanoman asiakkaita varten.

Yhteistyökumppaneiden hyväksi annetun markkinointiluvan antaneiden asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Jos tietoja luovutetaan Sanoma varmistaa, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus kieltää markkinointi jokaisen markkinointiviestin yhteydessä. Yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

E) KUMPPANUUSMARKKINOINTI (NS. AFFILIATE-MARKKINOINTI)

Sanoma voi ostaa markkinointinäkyvyyttä yrityksiltä, jotka tarjoavat mediatilaa omissa tai kumppaneittensa markkinointipalveluissa. Nämä yritykset hankkivat omilta sopimuskumppaneiltaan parhaaksi katsomiaan mainostiloja Sanoman tuotteiden markkinointia varten. Käyttäjä voi nähdä Sanoman tuotteiden mainoksia sähköisissä markkinointiviesteissä, joiden lähettäjänä ja osoitelähteenä on joku muu osapuoli Sanoman sijaan. Sanoma pyrkii tekemissään kumppanuusmarkkinointisopimuksissa varmistamaan, että julkaisijatkin noudattavat lainsäädännön edellytyksiä markkinoidessaan Sanoman tuotteita.