Muutokset 17.7.2020: Sanoman ja Schibsted Nordic Marketplaces AS:n yhteistyöhön liittyviä päivityksiä

Sanoma on myynyt Schibsted Nordic Marketplaces AS:lle Oikotie.fi-verkkopalvelut 17.7.2020. Tietosuojalausekkeeseen on mm. lisätty kuvaus siitä, kuinka siirtymäkauden ajan Sanoma avustaa ko. verkkopalveluiden liiketoimintakokonaisuuden operoinnissa ja rekisterinpitäjänä käyttää ko. verkkopalveluissa eväste- ja laitetunnisteita sekä käsittelee tunnisteiden avulla kerättyjä tietoja mainonnan käyttötarkoituksiin Sanoman evästesuostumuksessa ja  tietosuojakuvauksessa kuvatuin tavoin.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 30.4.2020: Sanoman ja Alma Median yhteistyöhön liittyviä päivityksiä

Alma Media on 30.4.2020 myynyt Sanomalle tietyt alueelliset verkkopalvelut. Tietosuojalausekkeeseen on mm. lisätty kuvaus siitä, kuinka siirtymäkauden ajan Alma Media avustaa Sanomaa myydyn liiketoimintakokonaisuuden operoinnissa ja rekisterinpitäjänä käyttää ko. alueellisissa verkkopalveluissa evästeitä sekä käsittelee tietoja Alma Median evästesuostumuksen ja tietosuojakuvauksen mukaisesti mainonnan käyttötarkoituksiin.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 3.3.2020: Henkilötietojen luovutuksia koskevia täsmennyksiä

Olemme täydentäneet henkilötietojen luovutuksia koskevaa kohtaa 12. Voimme luovuttaa pseudonymisoituja henkilötietoja alihankkijoillemme petostentorjuntaa ja tuotekehitystä varten. Lisäksi olemme tehneet muutoksia, jotka parantavat tietosuojalausekkeen luettavuutta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 10.12.2019: Mainonnan kohdentamisen käyttötarkoitukseen liittyviä tarkennuksia

Olemme täsmentäneet kuvausta mainonnan kohdentamisen käyttötarkoituksesta, jotta kuvaus on linjassa kohdan 4 informaation kanssa. Mainonnan kohdentaminen voi perustua käyttäjän antamien tietojen lisäksi myös muihin asiakastietoihin, kuten tilaustietoihin.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 5.9.2019: Facebook-yhteistyötä koskevia täsmennyksiä

Olemme päivittäneet tietosuojalauseketta täsmentämällä Facebook-yhteistyötä koskevia kohtia.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 28.6.2019: Tietojen säilytysaikoihin liittyviä päivityksiä

Olemme päivittäneet kappaletta, joka koskee palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen säilytysaikoja, sekä täsmentäneet, että säilytämme aktiivisen asiakkuuden ajan sekä 4 vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen aggregoitua tietoa palvelukohtaisesta aktiivisuudesta Sanoma-tilillä.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 2.5.2019: Sijaintitietojen käsittelyä koskevia tarkennuksia

Olemme täsmentäneet sijaintitietojen käsittelyä koskevia kohtia tarkentamalla etenkin, että voimme arvioida käyttäjän laitteen IP-osoitteen perusteella laitteen likimääräistä sijaintia muodostaaksemme segmenttejä mainonnan kohdentamiseksi, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen mainonnan kohdentamiseksi, sekä tarjotaksemme paikallista sisältöä ja paikalliset säätiedot.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 26.11.2018: Tietojen luovuttamiseen liittyviä päivityksiä

Olemme lisänneet tietosuojalausekkeen tietojen luovuttamista koskevaan kohtaan tiedon, että voimme luovuttaa tietoja havainnoiduista käyttäjistä tarkkaan valituille mainonnan kumppaneillemme mainostilan myymiseksi ja ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi reaaliaikaisesti, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 12.10.2018: Sanoma-tiliin liittyviä tarkennuksia

Olemme päivittäneet tietosuojalauseketta tarkentamalla sanamuotoja, jotka liittyvät asiakkaiden tunnistamiseen Sanoma-tilin kautta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 8.10.2018: Tietosuojalausekkeen luettavuuteen ja tietojen säilytysaikoihin liittyviä päivityksiä

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme, kuten tätä tietosuojalauseketta, paremmin käyttäjiä palvelevaksi. Olemme tehneet muutoksia, jotka parantavat tietosuojalausekkeen luettavuutta, sekä päivittäneet kappaletta, joka koskee palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen säilytysaikoja sekä tietojen poistamista koskevaa kehitystyötä ja testausta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 25.5.2018: Yleisen tietosuoja-asetukset (GDPR eli General Data Protection Regulation) edellyttämät lisäykset tietosuojalausekkeeseen.

Olemme päivittäneet tietosuojalauseketta lisäämällä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia kappaleita ja parantaaksemme läpinäkyvyyttä tietosuojatoimenpiteistämme.

 • Olemme lisänneet kappaleen 3 ”Millä perusteella henkilötietojani käsitellään”, jossa selitetään lailliset perusteet eri datan käyttötarkoituksille.
 • Kappaletta 5 ”Kuinka kauan tietojani säilytetään” on tarkennettu lisäämällä tyypilliset säilytysajat erilaisille datoille.
 • Kappaletta 10 ”Kuka käsittelee henkilötietojani” on tarkennettu kuvaamaan kolmansia osapuolia, jotka tyypillisesti käsittelevät henkilötietoja Sanoman puolesta.
 • Kappaletta 16 ”Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani” on täydennetty
  • lisäämällä oma sivun kuvaamaan rekisteröidyn oikeuksia. Sivulta löytyy lomake, jolla voi olla yhteydessä asiakaspalveluun tehdäkseen pyynnön tiedon siirtoraportista, tietojen poistosta tai asiakastietojen tarkastuksesta,
  • lisäämällä Sanoman digitaalisten palveluiden käyttäjille evästeiden hallintaa varten oman sivun,
  • selkeyttämällä mitä muita oikeuksia Sanomien asiakkailla / käyttäjillä on.
 • Lisäksi tietosuojalauseketta on jäsennelty uudella tavalla parantaaksemme luettavuutta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 6.4.2016: Sanoma-tiliin ja tietosuojalausekkeen luettavuuteen liittyviä päivityksiä.

Olemme lisänneet tietosuojalausekkeen alkuun tiivistelmän sen keskeisistä kohdista tehdäksemme tekstistä yhä helppolukuisemman.

Sanoma-tili on uudistunut. Olemme päivittäneet tietosuojalausekettamme Sanoma-tiliin liittyvien kohtien osalta. Samalla olemme selkeyttäneet listausta käyttäjistä kerättävistä tietotyypeistä. Ryhmittelemme tiedot jatkossa seuraavaan neljään ryhmään: 1) käyttäjän antamat tiedot; 2) verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot; 3) johdetut tiedot; sekä 4) markkinointirekisterimme tiedot.

Oma Sanoma -sivustolla voi kätevästi hallita esimerkiksi tietoja omista tilauksistaan. Lisäksi sivustolla voi hallinnoida datan keruuseen ja käyttöön liittyviä valintoja. Olemme lisänneet tietosuojalausekkeeseemme kuvauksen asiakkaan tietosuojaan liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista Oma Sanomassa.

Jos käyttäjä on luonut Sanoma-tilin, voimme käyttää tilin tietoja digitaalisen mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen ja rikastuttaa niitä palveluistamme kerätyillä käyttäytymistiedoilla. Asiakas voi kieltää mainonnan kohdentamisen Sanoma-tilin asetuksista.

Olemme tarkentaneet tietojen luovuttamista koskevaa kappaletta. Jos käyttäjä on antanut suostumuksen Sanoman yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa yhteistyökumppaneillemme markkinointitarkoituksiin. Voimme myös myydä mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Asiakas voi aina vaikuttaa mainonnan kohdentamisessa käytettävään tietoon You Online Choices -sivuston kautta ja tyhjentämällä selaimestaan evästeet.

Tietosuojalausekkeen edellinen versio.

Muutokset 27.1.2015: Tietosuojalausekkeen luettavuuteen liittyviä päivityksiä.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme, kuten tätä tietosuojaportaalia, paremmin käyttäjiä palveleviksi. Olemme päivittäneet tietosuojalausekkeeseen lainsäädäntöviittaukset ja tehneet muutoksia, jotka parantavat sen luettavuutta ja tarkentavat mm. kerättäviin tietoihin liittyvää osoita.

Tulemme parantamaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjän vaikutusmahdollisuuksia myös jatkossa. Myöhemmin vuonna 2015 tuomme sivustoillemme bannerin, joka kertoo evästeiden käytöstä sekä esittelemme valintoja, joiden avulla käyttäjä voi halutessaan estää selainkäyttöön ja Sanomatiliin pohjautuvan mainonnan kohdentamisen. Keväällä uudistuvan Sanomatilin kautta käyttäjä voi myös tarkastella omia tietojaan ja vaikuttaa suoramarkkinointiin liittyviin valintoihinsa. Näiden lisäominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää Sanomatiliin rekisteröitymistä. Muutoksista tiedotetaan tässä portaalissa ja Sanomatilin yhteydessä.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 8.4.2014: Haluamme kertoa tietosuojaperiaatteistamme yhä läpinäkyvämmin.

Olemme luoneet tämän tietosuojaportaalin kertoaksemme käyttäjille mahdollisimman avoimesti ja ymmärrettävästi siitä, miten dataa käsittelemme. Kuvaamme tietosuojaportaalissa datan käsittelyä neljän pääasiallisen käyttötarkoituksen kautta:

tuotteet ja niiden personointi
tuotekehitys ja raportointi
tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu
kohdennettu digitaalinen mainonta

 

Olemme kuvanneet henkilötietojen käyttötarkoitukset tämän jaottelun kautta myös päivitetyssä tietosuojalausekkeessamme. Emme ole tehneet tietosuojalausekkeeseen juurikaan sisällöllisiä muutoksia, vaan olemme ainoastaan jaotelleet käsittelytarkoitukset edellä mainittuihin kategorioihin sekä tarkentaneet tietosuojalausekkeessamme tietojen käsittelyä erilaisissa tietokannoissa, tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille sekä sitä, millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on. Olemme myös siirtäneet evästeistä kertovan kohdan omaksi erilliseksi sivukseen sekä kuvanneet siinä tarkemmin, millaisia evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita taikka muita tunnisteita käytämme. Myöskään palvelukohtaisiin rekisteriselosteisiin ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia